Amb aquesta instal·lació, l’empresa aconseguirà estalviar una mitjana de 24.000 euros anuals, arribant a 1 milió d’euros d’estalvi acumulat al cap de 40 anys de vida útil del sistema

Sofos Energia està construint una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic de 182,85 kWp (180 kWn) per a l’empresa Arenes Bellpuig, dedicada a l’extracció, classificació, tractament d’àrids i fabricació de morter sec, ubicada a la localitat de Bellpuig (Lleida). La instal·lació estarà connectada a la xarxa interior i serà una de les més grans d’autoconsum fotovoltaic, tant a la província de Lleida com a Catalunya. Amb aquesta instal·lació, el sector dels àrids (fabricació d’àrids, ciment i formigó) s’afegeix als nombrosos sectors que ja han descobert en l’autoconsum fotovoltaic una important font d’estalvi complementària al seu negoci.

Es tracta d’una instal·lació sobre coberta, amb una part inclinada i una altra sobreposada, composta de 690 panells policristal·lins Canadian Solar de 265 Wp cadascun i 3 inversors SMA de 60 kW. La producció prevista supera els 270.000 kWh anuals, dels quals s’autoconsumirà el 87%, mentre que el 13% restant serà venut a la xarxa com a excedents.

La inversió inicial d’aquesta instal·lació ronda els 200.000 euros i l’estalvi mig anual previst és de 24.000 euros, amb un total d’1 milió d’euros d’estalvi acumulat en la vida útil estimada de la instal·lació, que és de 40 anys.

L’energia solar fotovoltaica d’autoconsum és una solució viable per a reduir els costos energètics de les empreses. En aquest sentit, Arenes Bellpuig destaca que aquesta instal·lació els ajudarà a reduir la factura de la llum i poder ser més competitius, ja que generarà quasi un 15% de l’electricitat que necessiten per funcionar, a un cost molt menor del que resulta en comprar-la a la xarxa.

A més, aquesta instal·lació suposarà un estalvi de 30.856,95 kg de CO2 anuals, l’equivalent a les emissions de CO2 dels habitatges de 70 persones o l’equivalent a plantar 1.142 arbres.

En les darreres setmanes, el sector industrial que ha apostat o està pensant en implantar instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic es pot veure reconfortat amb la recent decisió de la Comissió d’Energia del Parlament Europeu, amb l’aprovació el 28 de novembre d’una sèrie d’esmenes a les normes que regulen les energies renovables a la Unió Europea, gràcies a les quals alliberen l’electricitat autoconsumida de tot tipus de penalitzacions i impostos, com és el cas de l'”impost al sol” actualment vigent a Espanya.

Tanmateix, des del Ministeri d’Indústria, el secretari d’Estat d’Energia, Daniel Navia, va afirmar el passat 21 de novembre, que el Govern està obert a eliminar les traves administratives a l’autoconsum i a l’obertura d’espais de col·laboració amb els sectors involucrats i els consumidors.

Sofos Energia està especialitzada en la realització d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum per al sector industrial i empresarial, i compta amb més de 300 obres realitzades i més de 13 anys d’experiència en aquest tipus d’instal·lacions.

 

14 de desembre de 2017

 

Notícies publicades als mitjans de comunicació: