PRESÈNCIA NACIONAL I INTERNACIONAL

Sofos Energia està present a Espanya, on estan situades les oficines centrals, i a Amèrica, amb delegacions pròpies a la República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Colòmbia, El Salvador i EEUU (Miami) que ens faciliten la realització de qualsevol projecte en el continent americà.

Actualment estem en procés d’obertura de delegacions a Mèxic i Panamà. Així mateix, realitzem projectes en altres regions del planeta a demanda.