PARCS FOTOVOLTAICS (EPC, BOS i O&M)

Disposem d’àmplia experiència en la realització de parcs fotovoltaics. Ens encarreguem de tot el procés de disseny i realització de projectes EPC, BOS, així com d’altres serveis necessaris (pull-test, geotècnics, estudis de drenatge, enginyeria de detall, etc.), i serveis d’operació i manteniment (O&M), tot adaptat a les necessitats del promotor.

Un contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) ofereix tots els serveis per a la realització d’un projecte. Aquest comença amb la part d’estudis del terreny i l’enginyeria, seguint per la fase de subministrament de materials i finalitzant amb la fase de construcció (execució de l’obra civil, muntatge d’estructura, muntatge de panells, instal·lació elèctrica BT/MT, sistema de comunicacions i monitoratge, sistema d’alarma, sistemes auxiliars, etc.) i commissioning.

D’altra banda, en els contractes tipus BOS (Balance of System), oferim serveis de clavat i cargolat, muntatges d’estructures i panells, així com instal·lacions de baixa i mitja tensió, com a detall d’alguns serveis de major rellevància.

Per tot això donem una cobertura que abasta no solament els països en els quals tenim presència física, sinó tota Amèrica i, sota petició, a qualsevol part del món.

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC: COMERCIAL I INDUSTRIAL

Som especialistes en autoconsum fotovoltaic amb àmplia experiència en el disseny i realització d’aquest tipus d’instal·lacions per al sector comercial i industrial. Destaca la nostra àmplia experiència en les instal·lacions sobre coberta, que ajuden a treure profit d’un espai que normalment és improductiu.

L’autoconsum fotovoltaic està especialment indicat per a aquells clients amb un consum elevat d’energia, que vulguin millorar la seva competitivitat estalviant en la factura energètica i reduir la dependència de la xarxa en aprofitar una font d’energia neta i que respecta el medi ambient com és el sol.

Les instal·lacions d’autoconsum estan compostes per panells solars que generen electricitat contínua gràcies a la radiació del sol, inversors, que la transformen en alterna per al seu posterior consum i la possibilitat d’usar bateries per a l’emmagatzematge dels excedents de producció en funció de la legislació.

Es tracta d’una tecnologia madura i fiable, que consta d’estructures modulars que es poden ampliar de forma senzilla una vegada instal·lades i de fàcil muntatge.

Sofos compta amb un sistema propi d’injecció zero, degudament homologat, que impedeix l’abocament de l’energia produïda a la xarxa per, així, complir amb les normatives en aquells mercats en els quals no hi ha regulació de Net Metering o de venda d’excedents.

ALTRES ENERGIES RENOVABLES

Oferim als nostres clients nous recursos dins les energies renovables que permeten obtenir energia neta, tals com plantes de biomassa, cogeneració i biogàs, geotèrmica, eòlica, etc.

Comptem amb experiència en altres energies d’alta eficiència, gràcies a la participació en la construcció de grans parcs eòlics.

MANTENIMENT

Sofos ofereix el servei d’Operació i Manteniment (O&M) durant tot el cicle de vida de les plantes fotovoltaiques. Aquest servei inclou: monitoratge i vigilància remota, manteniment preventiu, manteniment correctiu i servei de gestió administrativa. Totes les tasques O&M són realitzades per personal qualificat i amb gran experiència.

L’objectiu de Sofos és optimitzar el funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques per obtenir el major rendiment i oferir un acompanyament global al client en totes les qüestions relacionades amb la planta.

Sofos ha desenvolupat un sistema de monitoratge propi, la qual cosa permet una major adaptabilitat i una millora constant.

Disposem d’un portal web des d’on el client podrà accedir al seu espai personal per visualitzar el funcionament de la seva instal·lació a temps real, consultar històrics i descarregar-se les dades que necessiti en cada moment, entre altres.

COM TREBALLEM?

1. Assessorament comercial

Oferim un tractament a mesura de cada client gràcies al servei de proximitat que proporcionem amb la presència local del personal comercial que coneix tots els detalls del mercat. El nostre objectiu és marcar la diferència, escoltant les necessitats del client i transmetent-les a l’equip tècnic perquè donin amb la solució adequada per a cada cas.

La figura de l’assessor comercial acompanya els nostres clients en totes les etapes, de manera que sempre tinguin un interlocutor que pugui fer valer les seves expectatives.

2. Enginyeria Presales

Sofos compta amb un equip d’Enginyeria Presales, gràcies al qual es realitzen estudis d’una gran exactitud que ajuden els clients a decidir-se a optar pels innombrables avantatges que la fotovoltaica pot aportar-los.

Pre-Enginyeria i Enginyeria:

 • Estudis del terreny necessaris per a la construcció.
 • Dissenys d’acord a les normatives (locals i internacionals).
 • Optimització del disseny del sistema fotovoltaic.

3. Enginyeria de detall

Sofos compta amb un departament d’Enginyeria que realitza el disseny de detall de totes les seves instal·lacions, pels següents conceptes:

 • Anàlisi de les càrregues.
 • Anàlisi dels estudis preliminars.
 • Informes i plànols d’obra civil.
 • Informes i plànols d’estructures.
 • Informes i plànols elèctrics.
 • Mesuraments de projecte.

4. Gestió de Permisos

Tramitació de tots els permisos locals necessaris per a la construcció del projecte.

5. Execució

Especialistes en projectes “claus en mà”:

 • Project Management del projecte que gestiona totes les fases de l’obra. Adaptem l’equip de management a les necessitats dels projectes, involucrant a personal qualificat en funció dels requisits de l’obra.
 • Construcció de la totalitat del projecte, des de la part d’obra civil, passant per la de muntatge d’estructura i panells i acabant amb la instal·lació elèctrica i comunicacions.

Especialistes en “instal·lacions”.

 • Disposem d’una plantilla altament qualificada i multidisciplinària, que pot donar solució a qualsevol part de la instal·lació, tant la fase de Muntatge de Panells i Estructura, com la d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i Mitja Tensió.

Especialistes en “Comissioning” i ”Proves CAP”:

 • Durant la construcció i la finalització de les instal·lacions, realitzem diferents proves per comprovar i certificar el correcte funcionament de les mateixes, així com la posada en marxa del sistema.

6. Manteniment i monitoratge

Un cop que la instal·lació s’ha posat en marxa, entra en funcionament el sistema de monitoratge de Sofos i s’inicia el servei d’Operació i Manteniment.

El Departament de Manteniment s’encarregarà de la vigilància de l’operació de la planta a través del monitoratge i de les diferents actuacions preventives i correctives que corresponguin. També s’encarregarà de donar suport al client en totes les qüestions tècniques i administratives que puguin sorgir per canvis de legislació, relació amb el representant de mercat, etc.