Descripció del projecte

Rainforest (Jamaica)*

Detalls del projecte

Kwn:

375 KW

Kwp:

450 KWp

Mòduls FV:

1.800 panells Atersa

Inversors:

SMA

Posada en marxa:

2014

Tipus d’estructura:

Inclinada sobre coberta

HSP:

1.700

Producció estimada:

765.000 KWh/any

*Contractista principal Sofos Jamaica